Heti foglalkozások 10.

Tematikus foglalkozás – Genslerné György Gyöngyi A 10. tematikus foglalkozáson Bakos-Kiss Gábor zenés előadását elevenítettük fel néhány, az iskola honlapján is szereplő, rövid videó felvétel lejátszásával. Beszélgettünk az állatmenhely látogatása során megélt élményeinkről. Egy gyerek jelezte, hogy a látottak hatására a családja már elindította a Kíra Völgységi Kutyamentő Egyesületnél egy… Continue reading

Heti foglalkozások 9.

Tematikus foglalkozás – Genslerné György Gyöngyi A 9. foglalkozáson Kiss László önkéntességről szóló előadását dolgoztuk fel. Az A és B komponens diákjaiból vegyes csoportokat alakítottunk. Az előadáson résztvevők megosztották a hallott ismereteket társaikkal. Az ismeretátadást feladatlap segítette. Az önkéntességre vonatkozó fogalmakat, tevékenységeket rendszereztük. A tanulók példákkal is alátámasztották elméleti ismereteiket.… Continue reading

Heti foglalkozások 8.

Tematikus foglalkozás – Genslerné György Gyöngyi A 8 foglalkozás témája az állatok védelme, a felelős állattartás. A Kira Völgységi Kutyamentő Egyesületről telephelyére látogattunk. A telep munkatársa rövid tájékoztatót tartott a menhely működéséről, valamint arról, hogy milyen segítséget tudnak elfogadni a gyerekektől, illetve a felnőttektől. Állateledelt, régi takarókat vittünk az állatok… Continue reading

Heti foglalkozások 7.

Tematikus foglalkozás – Genslerné György Gyöngyi – Részvétel a Te szedd akcióban. A 7. foglalkozás címe Mi is legyünk önkéntesek! Azokról az önkéntesség témakörébe tartozó lehetőségekről beszélgettünk, amelyek iskolánkban vagy azon kívül a közeljövőben lesznek. Határtalanul pályázat keretében az Erdélybe utazók gyűjtése a Dévai Szent Ferenc Alapítvány javára.  Önkéntes nyári munkalehetőségek… Continue reading

Heti foglalkozások 6.

Tematikus foglalkozás – Genslerné György Gyöngyi – Mi is legyünk önkéntesek! Azokról az önkéntesség témakörébe tartozó lehetőségekről beszélgettünk, amelyek iskolánkban vagy azon kívül a közeljövőben lesznek. Határtalanul pályázat keretében az Erdélybe utazók gyűjtése a Dévai Szent Ferenc Alapítvány javára. Részvétel a Te szedd akcióban. Önkéntes nyári munkalehetőségek a bonyhádi állatmenhelyen. Mit… Continue reading

Kézműves foglalkozások 1. – Nagy Eszter

Az „B” komponens 20 diákja vett a kézműves foglalkozáson, melynek helyszíne a rajz szaktanterem volt. Nagy Eszter képzőművész bemutatta a gyerekeknek a stencil-technikát. Elkészített egy mintadarabot. A szükséges eszközöket előkészítette a gyerekeknek: színek, hengerek, metszetek. A gyerekekből tanulópárokat szervezett, az egyik tanuló az alkotás elkészítésével foglalatoskodott, a másik fő a… Continue reading

Előadás: Önkéntesség – Kiss László

Kiss László Csokonai és Bessenyei díjas szakértő, a Magyar Kultúra Lovagja az önkéntességről tartott előadást. A témához tartozó fogalmakat, például empátia, szolidaritás, a tanulók életkori sajátosságait figyelembe véve magyarázta meg. Részletesen kitért a személy- személy, a személy- szervezet, valamint a szervezet- szervezet közötti önkéntes tevékenységekre. Ezeket a viszonylatokat konkrét példákkal… Continue reading

Kulturális foglalkozás 1. – Bakos-Kiss Gábor

Az A komponens diákjai vettek részt Bakos-Kiss Gábor színművész pályaorientációs előadásán. A foglalkozás témáját a klasszikus irodalmi és zenei alkotásokat bemutatva közelítette meg. Részletet énekelt Kacsó Pongrác János vitéz című operettjéből, valamint a Valahol Európában c. musicalből. Romhányi József és Weöres Sándor költeményeit adta elő. A gyerekek értő figyelemmel követték… Continue reading

Heti foglalkozások 5.

Tematikus foglalkozás – Genslerné György Gyöngyi Az 5. foglakozáson a gyerekek ötletrohammal összegyűjtötték milyen önkéntes tevékenységek voltak az iskolában. Az iskola honlapján visszakerestük az ezekkel kapcsolatos híreket és fotókat. A csoport több tagjai részt vett az adománygyűjtési és a környezetvédelmi akciókban. Megnéztük a „Három csoki egy bögre, ajándék az ünnepekre”… Continue reading

Heti foglalkozások 4.

Tematikus foglalkozás – Genslerné György Gyöngyi A 4. tematikus foglalkozáson az önkéntesség témakörben kutatómunkát végeztünk. A feladat szerint a csoportok megkeresve az országos önkéntes szervezeteket a http://www.onkentes.hu/cikkek/orszagos-oenkentes-szervezetek link segítségével, információkat gyűjtöttek a különböző szervezetek munkájáról, a Kórházi Önkéntes Segítő Szolgálat Alapítványról, a Magyar Vöröskeresztről, a WWF-ről, a Magyar Máltai Szeretetszolgálatról.… Continue reading