Kulturális program 9. – Bánhidi Krisztián

Bánhidi Krisztián énekes, színész zenés előadásában a zene fejlődését mutatta be a történelmi korok stílusirányzatainak tükrében. A közös „beéneklést” követően bemutatkozott, és egy Ray Charles számmal indította műsorát. A gyerekek folyamatos bevonásával előadását az interaktivitás jellemezte. Az egyes zenei stílusok bemutatását az azokra jellemző dalbetétekkel tette színessé. Az őskorig visszanyúlva,… Continue reading

Heti foglalkozások 57.

Tematikus foglalkozás – Genslerné György Gyöngyi Az „A” komponens foglalkozásán összegeztük az egészséges életmód téma kapcsán szerzett ismereteket. A gyerekek felidézték a számukra emlékezetes anyagrészeket. Beszámoltak arról, hogy a foglalkozásokon hallottak, tanultak közül mit sikerült beépíteniük a saját életükbe. A „B” komponens foglalkozásán meghallgattuk az Erdélyből hazatérő 7. évfolyamos tanulók… Continue reading

Heti foglalkozások 56.

Tematikus foglalkozás – Genslerné György Gyöngyi Az „A” komponens foglalkozásának témája az elsősegélynyújtás volt. Közösen megnéztük a Az elsősegélynyújtás elemi ismeretei című filmet (https://www.youtube.com/watch?v=QL0U6enH0hE). Beszélgettünk arról, hogy mennyire fontos annak felismerése, hogy valaki bajban van. Hogyan és kitől lehet segítséget kérni? Mit tegyünk addig, míg a segítség megérkezik? Néhány gyerek… Continue reading

Heti foglalkozások 55.

Tematikus foglalkozás – Genslerné György Gyöngyi Az „A” komponens foglalkozásának témája az 55. foglalkozáson kitűzött helytelen napirendi szokás javításának, megváltoztatásának sikerességéről vagy sikertelenségéről számoltak be a gyerekek. Beszélgettünk azokról az akarati tényezőkről, amelyek befolyásolhatják életünket. Az elhatározás, a szándék megvalósításának egyik legnagyobb belső akadálya az ember kialakult szokásrendszerének visszahúzó ereje.… Continue reading

Heti foglalkozások 54.

Tematikus foglalkozás – Genslerné György Gyöngyi A 15. tematikus foglalkozáson a testvériskolai bajnoki edzést levezető Katus Attiláról kerestünk információkat az interneten. Többek számára a médiából ismert személyiség az aerobic világbajnok. A gyerekek nagy izgalommal várták a személyes találkozót. A foglalkozás második felében a társadalmi esélyegyenlőség témakör kulcsfogalmairól (pl. egyenlő bánásmód,… Continue reading

Heti foglalkozások 53.

Tematikus foglalkozás – Genslerné György Gyöngyi A 14. tematikus foglalkozáson megbeszéltük iskolánk májusi jótékonysági akcióit. A Határtalanul pályázat keretében utazó 7. osztályos tanulók a Dévai Szent Ferenc Alapítvány számára tartós élelmiszereket visznek Erdélybe. Az iskolai Gyermeknap programját biztosító szervezet kérésére a zomba-paradicsompusztai Berkes János gyógypedagógiai iskola fiatal felnőttjei számára használt… Continue reading

Heti foglalkozások 52.

Tematikus foglalkozás – Genslerné György Gyöngyi A 13. foglalkozáson elkészítettük a csoport „Önkéntesség fáját”. A gyerekek a kezüket körberajzolták, a rajzot kivágták. A tenyér részre ráírták, hogy a közeli vagy a távoli jövőben milyen önkéntes tevékenységet vállalnának szívesen. A kivágott tenyérrajzokat felragasztottuk egy közös fát jelképező lapra. Az így elkészült… Continue reading

Heti foglalkozások 51.

Tematikus foglalkozás – Genslerné György Gyöngyi Az „A” komponens foglalkozásán a káros szenvedélyek témakörében a drogokkal kapcsolatos tévhitekről beszélgettünk. Kitértünk a drogokra, a függőségükre, a használati módjukra, az általuk okozott viselkedési módokra, valamint a teljesítményt befolyásoló tévhitekre is. A téma feldolgozásához az Egészséged testben, lélekben című tanári kézikönyv anyagát használtuk.… Continue reading

Heti foglalkozások 50.

Tematikus foglalkozás – Genslerné György Gyöngyi Az „A” komponens foglalkozásán a helyes életviteli szokások közül, a napirenddel foglalkoztunk. Beszélgettünk a serdülők ideális napirendjéről, arról, hogy ki mennyire tudja ezeket betartani. Az előbbiek kapcsán előfordul-e, hogy valamit nem úgy sikerül megvalósítani, ahogy kellene? Ezeken a rossz gyakorlatokon van-e lehetőségük változtatni? Hogyan?… Continue reading

Heti foglalkozások 49.

Tematikus foglalkozás – Genslerné György Gyöngyi Az „A” komponens foglalkozásán elkezdtük a testi-lelki egészség témájának feldolgozását. A téma első anyaga az önismeret. Mit tudok magamról? Hogyan érzek önmagammal kapcsolatban? Honnan van információm önmagamról? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ különböző tréning feladatok segítségével A „B” komponens témája az egységes szabályozás… Continue reading